PROGRESSIVE o.p.s.

Naše organizace se zabývá prací s aktivnímu uživateli drog, jejich rodinnými příslušníky, partnery a kurz Efektivní komunikace a konflikty byl pro nás příležitostí, jak posílit své dovednosti v této oblasti. Práce s cílovou skupinou je ale pouze jednou z oblastí, kde je komunikace a práce s lidmi na denním pořádku a je zcela zásadní pro naši práci. Rovněž komunikace s veřejností, je pro nás velkou výzvou, především v situaci, kdy problematika, ve které pracujeme, není všeobecně pozitivně přijímána. V neposlední řadě je pro nás klíčové ovládnout a osvojit si dovednosti efektivní komunikace vůči donátorům a dárcům, bez jejichž spolupráce bychom nemohli realizovat naše aktivity a naplňovat naše cíle.

Toto jsou všechno témata, která se nám podařilo vměstnat do 3 denního kurzu, který lektorovala Alena Zborníková. Kurzu se zúčastnilo za naši organizaci celkem 12 pracovníků. Alena Zborníková nám předvedla své obdivuhodné a perfektní lektorské dovednosti, jimiž si získala nepřetržitou tří denní pozornost všem zúčastněných.
Teoretický základ byl spíše jen odrazovým můstkem pro nacvičování a modelování praktických situací, kdy jsme hojně využívali videokamery a videotréninku.
Tato bezesporu náročná technika má neoddiskutovatelná pozitiva a je neskutečně efektivním (a také nekompromisním) zrcadlem pro zpětnou analýzu modelované situace.

Tří denní takto intenzivní kurz byl velice náročný po fyzické i psychické stránce,
ale po jeho skončení je nutné zkonstatovat, že Alena Zborníková nám pomohla na 100 procent zúrokovat naše investice (myšleno aktivní účast a nasazení,
s kterým jednotliví pracovníci do kurzu šli). Alena Zborníková je zcela jistě odborník s bohatou zkušeností z praxe, umí být příjemně náročná, umí do skupiny přinášet dynamiku a energii, umí pracovat se skupinou a číst její potřeby a také umí zvolnit, když je to na místě.

Shrnutí trochu jinými slovy:

Nestává se mi (obzvlášť na kurzu/školení), abych se během tří dní nepodíval na hodinky s cílem popohnat jejich ručičky.
A musím konstatovat, že po třech dnech školení s Alenou Zborníkovou již nebude moje komunikace a její čtení u druhých lidí nikdy jako dřív.

Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Ředitel PROGRESSIVE o.p.s.