Bojovat nebo nebojovat?

https://www.pribram.cz/clanek/nejvetsiho-nepritele-mame-v-hlave-se-situaci-je-lepsi-nebojovat-ale-prijmout-radi-alena-zbornikova/17589/?fbclid=IwAR08Uk33EMfOMd-CTMDijISuPRdlrv_xxqoR2Nm10Foo4GtDdYv2Y9QzncI

Nejvíce energie spotřebujeme, když bojujeme. Vyčerpáváme se a pak nám energie chybí. Pokud situaci přijmeme, energii, kterou ušetříme, můžeme využít na změnu oné situace. Více v rozhovoru na www.pribram.cz

Alena Zborníková, lektorka, konzultantka a koučka z Čimelic již 12let rozvíjí interpersonální dovednosti, propojuje zdánlivě nepropojitelné, mění úhel pohledu, ukazuje v souvislostech a dobíjí energii lidem, kteří potřebují změnit svůj život k lepšímu. Alena pomáhá v seberozvoji a vzdělávání jak jednotlivcům, tak větším skupinám nebo firmám.

Lidé prochází různými životními událostmi. Současná doba je zrychlená, jsou kladeny vyšší nároky a člověk je svým způsobem neustále přehlcený. Aktuální situace ve světě je navíc mnohem náročnější než jindy. Člověk se musí přizpůsobovat mnoha věcem. Změny jsou ale součástí života každého z nás a neměli bychom se jich bát.

Jak zvládat změny v životě? Alena Zborníková radí, abychom nebojovali se skutečnostmi, které se nám dějí, ale naopak situaci jako takovou přijali a postupně začali měnit a adaptovali se.

V hlavě máme současně toho největšího nepřítele. Místo, abychom si říkali věty typu: „To nezvládneš, to nepůjde, to nedáš, nemá to smysl, stejně to nevyjde,“ a další, zkusme si říci například: „Co bych mohl udělat, aby to šlo?“ Lektorka vyzývá, abychom se na vzniklou situaci znovu podívali a položili si otázku: „A co když právě tahle změna je to nejlepší, co se mi mohlo stát?“

Energii, kterou člověk vynakládá na stěžování si, boj, lítost a utápění se v negativních myšlenkách by měl přetvořit na pozitivní přístup. Ten zcela jeho energii přetvoří, bude tak produktivnější a může svůj život změnit k lepšímu. Velmi důležité také je, jak sami se sebou mluvíme. Měli bychom brát zřetel na pozitivní přístup, chválit se a nahradit například slovo „musím“ slovem „chci“.
Od toho, jak se k situaci postavíme, se náš život bude dále odvíjet. Lidé se všeobecně bojí změn. Máme rádi stereotypy, pocit jistoty, cítíme se tak bezpečně. Pokud ale dokážeme vykročit, udělat první krok, tak se nám může protočit celý život.