Vzpomínka na trénink MěÚ Týnec nad Sázavou

V červnu probíhal druhý trénink zaměstnanců Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Je to jeden z mnoha tréninků pro ty, kteří dnes a denně komunikují s občany, institucemi, politiky, řeší náročné situace spojené s životem města.
Základní trénink se vždy týká komunikačních dovedností s důrazem na asertivitu. Nadstavbou bývá stress management, posilování resilience, prevence syndromu vyhoření a zvládání změn.

Při trénincích řešíme každodenní situace, se kterými se pracovníci úřadů setkávají. Při osobních jednáních i při veřejném projednávání. Výsledkem není jen nová chuť do práce, ale i nadhled nad situacemi. Současně si ukazujeme, jak je důležité nepodlehnout stereotypům v práci, v komunikaci, ve vztazích. Lehce aplikovatelné rady mohou účastníci využívat prakticky okamžitě. A výsledek necítí jen oni, cítí ho hlavně obyvatelé města.

Možná slovo „úředník“ vyvolává předsudky, možná přímo odsudky. Jsem za tyto tréninky ráda. Nejen, že se setkávám se zajímavými lidmi, současně mám možnost blíže poznat i dané město. Kromě Týnce je to například Český Brod nebo Tábor.