Změny změny změny

Svět se mění. Ať chceme nebo nechceme, měníme se s ním. Někdo změny přijme rychleji, tím ušetří svou energii a nasměruje ji na tvoření nového. Někdo se změnám, vědomě či podvědomě, brání, tím energii zbytečně ztrácí, a to se projeví na resilienci. Resilientní lidé jsou psychicky odolní lidé a lépe čelí krizím.
Co je krize? Kdo někdy byl na mém tréninku ví, že si ráda hraji se slovy a řecké „crisis“ se dá do češtiny přeložit jako rozhodnutí. Neboli situace se vyvine do momentu, kdy se nějak rozhodujeme. A pokud se na situaci, kterou procházíme, díváme jako na něco, co máme z části ve svých rukou, uleví se nám.
Můžete namítat, že toho máme v rukou málo. Jednu věc máme v rukou vždy a všichni. A sice možnost, jak se k dané situaci postavit. Můžeme brát danou situaci jako handicap nebo z ní můžeme udělat výhodu. Můžeme si vybrat roli oběti nebo roli vítěze. Můžeme bojovat (a vysílit se) nebo danou věc přijmout a změnit, bez energetických ztrát.
Připomnělo mi to slečnu s výškou necelých 200 cm, tu také nezměníte. Ptala jsem se jí, jak ji okolí bere. Odpověděla mi, že dokud to brala jako handicap, lidé se k ní chovali jako k handicapované a jak to začala brát jako výhodu, lidé ji začali obdivovat. Prosté zrcadlení momentálního stavu vědomí.
Ano, výška se nedá srovnat se změnami, při kterých se otřásají v základech naše základní jistoty. Na druhou stranu, pokud budeme reagovat z úrovní beznaděje, strachu, hněvu, nejen že škodíme sami sobě, ale současně nás naše okolí bude zrcadlit. Stojí za to zkoušet reagovat z úrovní přijetí, rozumu, klidu či ochoty. Prospějeme totiž sobě i okolí. A to v moci máme!

Děkuji Martě Pospíšilové za inspirativní záložku 🙂